„Trzy stawy” powstały ok.1920 r. w celach handlowych. W roku 1995 Zarząd Koła Brzesko wydzierżawił stawy, które prawie w całości były zarośnięte a jedynym mieszkańcem tych mokradeł był karaś. Akwen składa się z 3 różnej wielkości zbiorników rozdzielonych groblami oraz matecznika.

Obecnie, mimo ogromnej presji wędkarskiej, w stawach można spotkać wiele gatunków ryb spokojnego żeru (karp, amur, lin, tołpyga, leszcz, karaś czy nawet jaź) oraz drapieżniki (szczupak, sandacz, okoń czy sum).

W 2013 roku staw nr 1 został przekształcony w łowisko NO KILL, gdzie obowiązuje całkowity zakaz zabieranie ryb z wyłączeniem suma.