Leczenie

Implanty stomatologiczne Szczecin

Podstawowe odmiany implantów stomatologicznych
Przed wszczepieniem implantu stomatologicznego warto by było dowiedzieć się przynajmniej tego, jaką on może przyjąć formę. Nie jest to wcale takie oczywiste. Stomatologia dopuściła już do użytku dwie odmiany implantów stomatologicznych, z których każda będzie wyróżniać się jednak nieco innymi cechami, decydującymi przy okazji o odmiennych właściwościach. Implanty stomatologiczne Szczecin mogą być implantami śródkostnymi lub implantami podokostnowymi. Które z nich okażą się więc lepsze? Która ich odmiana częściej jest polecana przez samych dentystów albo… przez pacjentów?

Implant śródkostny wszczepiany jest w samą kość szczęki i to właśnie to jego umiejscowienie staje się jego podstawową cechą szczególną. Na drugiej wizycie natomiast, gdy dziąsło ulegnie już całkowitemu wygojeniu, dochodzi do połączenia właściwego implantu z przymocowanymi wcześniej śrubkami. Kolejno na tę śrubkę trafia sam sztuczny ząb. Można też dodatkowo zastosować np. jakiś most albo ewentualnie protezę.

Z kolei implanty podokostnowe umiejscawiane są niżej niż tkanka dziąsła. Z nich dentyści korzystają rzadziej niżeli z implantów śródkostnych. W pewnych sytuacjach mogą okazać się najlepszym i też jedynym dobrym wyborem.

Previous article
Dobry ortodonta Warszawa
Next article
Gabinet stomatologiczny Bytom
About the author