Leczenie

Kryzys relacji małżeńskich

Wspaniałe, szczęśliwe małżeństwo to marzenie wielu ludzi. Kochająca żona, czuły mąż, gromadka dzieci – obraz szczęśliwej rodziny. Jednak czasem relacje w rodzinie zaczynają się psuć, małżonkowie nie mają do siebie cierpliwości, dzieci zaczynają chadzać własnymi ścieżkami. Kryzys w małżeństwie, kryzys w rodzinie … Co robić? Jak ratować więzy rodzinne?

Przede wszystkim należy znaleźć przyczyny kryzysu rodzinnego. Wielu specjalistów uważa, że wpływ na trudności w związku małżeńskim mają obciążenia z przeszłości, czyli to, co wynieśliśmy z domu rodzinnego. Traumatyczne przeżycia z dzieciństwa wymagają często uleczenia, „przepracowania”. Pomóc mogą w tym specjaliści, może pomóc lektura dobrej książki, czasem wyjazd na wspólne rekolekcje. W czasie takiej terapii konieczne jest powiązanie obecnych zachowań z wcześniejszymi wydarzeniami, które miały miejsce w naszym życiu. Tzzeba odnaleźć i zidentyfikować te wzorce i reguły, według których nieświadomie kształtujemy nasz związek i nasze życie.

Uzdrowienie relacji w małżeństwie, poprawa komunikacji jest więc możliwa, trzeba tylko włożyć w nie sporo wysiłku. Nie bać się obnażyć czarnych kart naszej historii. Innym z powodów kłopotów w małżeństwie jest sytuacja wzajemnej nieufności, gdy jedna ze stron nie wierzy w czystość intencji drugiej. Nie jest oczywiście nigdy tak, że w czasie kryzysu małżeńskiego tylko jedna strona jest winna. Jednak każde trudne małżeństwo jest do uratowania. I oto powinni walczyć małżonkowie, pamiętając słowa przysięgi małżeńskiej: „(…) oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci”.

Previous article
Kilka rad dla przyszłej mamy
Next article
Rozsądek, a zdrowy rozsądek
About the author