Na łowisku obowiązuje regulamin PZW oraz niżej wymienione przepisy:
I. Po przybyciu na łowisko wpisujemy datę przybycia, a po zakończeniu połowu gatunek, ilość i wagę złowionych ryb.
II. Ryby objęte limitem ilościowym wpisujemy natychmiast po złowieniu. Ryby złowione ponad limit należy natychmiast wypuścić. Nie podlegają one wymianie.
III. Wymiar ochronny amura wynosi: 50 cm i powyżej 80 cm, karp 35 cm i powyżej 60 cm, a lin 30 cm/ Dzienny limit: łącznie 2 sztuki. Roczny limit karpia i amura  - łącznie 20 szt.
IV. Wymiar ochronny szczupaka wynosi 50 cm i powyżej 80 cm, sandacza i bolenia wynosi 50 cm, węgorza – 80 cm. Dzienny limit  - łącznie 1 szt. Roczny limit – łącznie 10 szt.
V. Na łowisku obowiązują następujące zakazy:
- zakaz łowienia z jednej grobli na dwóch stawach jednocześnie
- zakaz połowu karpia od 1 listopada do 15 marca
- zakaz spinningu i połowu na „żywca” od 1 stycznia do 30 kwietnia,
- zakaz połowu spod lodu na terenie „Trzech Stawów” z wyjątkiem Stawu Wolnego
- zakaz palenia ognisk na groblach.

VI.  Na stawie nr.1 obowiązuje zasada „złów i wypuść” z wyłączeniem suma.
VII. Za czystość stanowiska odpowiada wędkujący, bez względu na to, w jakim stanie je zastał.
VIII. Posiadacz niniejszego zezwolenia ma obowiązek zapoznać się z jego treścią. Nieprzestrzeganie zawartych w nim przepisów spowoduje utratę zezwolenia bez odszkodowania.
IX. Nabycie zezwolenia wyraża akceptacje wszystkich zawartych w nim przepisów.
X. Zezwolenie stanowi własność Koła PZW Brzesko – Miasto, Zwrot zezwolenia za dany rok jest warunkiem wykupienia zezwolenia na rok następny (dotyczy zezwoleń całorocznych).
XI. Zarząd Koła może w uzasadnionych przypadkach odmówić wydania zezwolenia na połów.


UWAGA: 14 dni od momentu zarybienia stawów, obowiązuje całkowity zakaz zabieranie ryb z łowiska. Zakaz dotyczy: karpia, amura, karasia, lina, szczupaka. Nie zastosowanie się do zakazu, będzie surowa karane przez sąd koleżeński. Prosimy o zwracanie uwagi na tablice ogłoszeniowe.


SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN POŁOWU NA ŁOWISKU
TRZY STAWY: STAW NR 1 (NO KILL)

Z dniem 1 stycznia 2017 roku na łowisku specjalny Trzy Stawy: Staw nr. 1 (No Kill) zostają wprowadzone poniższe zasady. Nie zastosowanie do nowego regulaminu będzie surowa karane przez Sąd Koleżeński.

- obowiązek posiadanie maty do odhaczania ryb
- obowiązkowe posiadanie i stosowanie środka do dezynfekcji ran
- całkowity zakaz połowu na żywca
- obowiązek podbierania ryby za pomocą podbieraka

powrót