Leczenie

You are here: / /

Metanabol efekty

Metody pracy z dzieckiem aurystycznym

Dzieci z autyzmem bardzo często są wrażliwe na różne bodźce np. słuchowe czy dotykowe. Można by powiedzieć, że odczuwają je mocniej, czasem np. zbyt ostry dźwięk powoduje u nich nawet ból. Z autyzmem wiążą się zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego. Niestety ale występują zaburzenia w rozwoju, w relacjach z innymi ludźmi. Dzieci te inaczej postrzegają świat i jest im trudniej funkcjonować w świecie. Bardzo potrzebna jest rehabilitacja dzieci z autyzmem. Biorąc pod uwagę jego trudności zazwyczaj terapia wymaga pracy z logopedą, psychologiem, fizjoterapeutą. Bardzo dobre efekty przynosi terapia integracji sensorycznej, która pozwala dziecku na oswajanie się z różnymi dźwiękami. Jeśli występuje nadwrażliwość dotykowa, to również dziecko przyzwyczaja się do dotykania różnych faktur. W terapii dąży się przede wszystkim do oswojenia dziecka z różnymi czynnikami, które zazwyczaj go drażnią lub stanowią przeszkodę.Bardzo dobrą metodą fizjoterapii jest metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, która wspomaga rozwój psychoruchowy dziecka.

Previous article
Metanabol opinie
Next article
Klinika dermatologii estetycznej
About the author